Projects

High-brand sportswear to Lone Soldiers in Jerusalem

🇺🇸 The Helping Hand Coalition donated high-brand sportswear to Lone Soldiers at the Beit HaHayal (Soldier’s House) in Jerusalem.

Lone Soldiers are youth without a families, soldiers serving in IDF far from their place of residence, or underprivileged new immigrants, local youth in need, who come from problematic families, part of insertion/absorption programs, studying through the Jewish agency programs (with army), learning Hebrew, also youth who come from boarding schools.Helping Hand Coalition with partnership of Joseph Project and Jewish Agency government program. Project coordinated by Noam Ezra.


🇷🇺 Коалиция «Рука помощи» подарила брендовую спортивную одежду одиноким солдатам в Бейт-ха-Хаял (Дом солдата) в Иерусалиме.

Одинокие солдаты – это молодые люди, не имеющие семьи, солдаты, служащие в ЦАХАЛе вдали от своего места жительства, или новые иммигранты из малообеспеченных семей, нуждающаяся местная молодежь, происходящая из проблемных семей, участвующие в программах приема / адаптации, обучающиеся по программам еврейского агентства (с армия), изучающая иврит, а также молодежь из интернатов.Коалиция Helping Hand при партнерстве проекта Joseph Project и правительственной программы Еврейского агентства. Координатор проекта Ноам Эзра.


🇵🇱 Koalicja Pomocna Dłoń przekazała wysokiej jakości odzież sportową samotnym żołnierzom w Beit HaHayal (Dom Żołnierza) w Jerozolimie. Projekt Koalicji Pomocnej Dłoni we współpracy z Joseph Project i programem rządowym Agencji Żydowskiej.

Samotni Żołnierze to młodzież bez rodzin, żołnierze służący w IDF daleko od miejsca zamieszkania lub nowi imigranci w niekorzystnej sytuacji, lokalna młodzież w potrzebie, pochodząca z problematycznych rodzin, część programów wstawiania/absorpcji, studiująca poprzez programy agencji żydowskich (z wojska), uczący się hebrajskiego, także młodzież wywodząca się ze szkół z internatem.Koalicja Pomocna Dłoń we współpracy z Joseph Project i programem rządowym Agencji Żydowskiej. Projekt koordynowany przez Noama Ezrę.


Categories: Projects

Tagged as: ,