Konferencja – Operacja MOST

Operacja “MOST”

Operacja MOST to kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRR (i byłych krajów ZSRR) do Izraela w latach 1990–1994 tranzytem przez lotniska w Polsce przy pomocy służb specjalnych Polski i Izraela.  Była realizowaną z ogromnym ryzykiem największą i najtrudniejszą w historii tajną misją polskich służb specjalnych. Miała na zawsze pozostać ściśle chronioną tajemnicą. Ta operacja stała się początkiem największego exodusu Żydów w historii Izraela – zakończona imigracją do Izraela ponad 1,5 miliona Żydów z byłego ZSRR.

26 marca 1990 rząd Polski wydał zgodę na akcję na spotkaniu Amerykańskim Kongresem Żydów, złożył deklarację, że Polska udzieli pomocy Żydom emigrującym z ZSRR i zapewni im tranzyt. Po decyzji podjęta została współpraca służb specjalnych: Polski (wywiad, kontrwywiad, Departament I MSW), Izraela (Nativ, Shabak, Mosad, Sayeret Matkal), ZSRR (KGB, GRU), USA (CIA, NSA), Austrii, RFN, oraz innych krajów. Podstawowym zagadnieniem było zapewnienie bezpiecznego tranzytu Żydów w ramach wspólnej operacji o kryptonimie MOST.

14 czerwca 1990 pierwszy samolot w kierunku Tel Awiwu startuje z lotniska na Okęciu. Zakończona 20 lat temu operacja „Most” symbolizowała zerwanie z zależnością polskich służb od Związku Radzieckiego. Od niej też rozpoczęła się bliska współpraca polskiego wywiadu z wywiadami zachodnimi. I chociaż uczestnicy operacji nadal nie mogą ujawnić wszystkiego na jej temat, zgodnie powtarzają: „Poza Polską nie ma na świecie kraju, który by czegoś takiego dokonał”. W historii świata nie ma przykładu drugiego takiego, legalnego i zorganizowanego przerzutu setek tysięcy ludzi z określonej grupy etnicznej do innego państwa, oddalonego o tysiące kilometrów….

“I stanie się w owym dniu,  że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztę swojego ludu która pozostanie z tych z Asyrii (Irak) i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu (Iran), i z Szinearu (Irak), i z Hamatu, i z wysp na morzu. I podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. Izajasz 11:11–12

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: OPERACJA “MOST”

Organizatorzy

 • Helping Hand Coalition – Global Forum for Israel
 • Organizacja Byłych Oficerów Wywiadu Polska

Czas i miejsce

Cele

 • Obchody 25. rocznicy rozpoczęcia przez Polskę Operacji MOST.
 • Spotkanie z przedstawicielami stron uczestniczących w Operacji MOST.
 • Poszerzenie MOSTU łączącego pozytywne relacje między narodami Polski i Izraela.

Obszary tematyczne

 • Alyiah (Exodus do Izraela) – biblijny kontekst.
 • Sytuacja geopolityczna przełomu lat ’80 i ’90 – znaczenie Polski.
 • Rząd Polski wobec problemu rosyjskich Żydów – polityka i dyplomacja.
 • Przeciwne służby – wspólna sprawa. Przygotowania i przebieg Operacji „Most”.
 • Efekty sukcesu Operacji „Most”: Polska, Izrael, świat.
 • Efekt Alyiah po 25 latach – lokalny, regionalny i geopolityczny impakt.

Znaczenie medialne

 • Promocja książki “Operacja MOST” podczas konferencji

Sesje

 • 11:00 – 13:30 • Sesja otwarta
 • 14:00 – 15:00  Sesja zamknięta – goście zaproszeni przez oganizatorów

ZAPROSZENI GOŚCIE

Byli uczestnicy Operacji MOST: 

 • Przedstawiciele służb specjalnych Polski
 • Przedstawiciele służb specjalnych Izraela
 • Przedstawiciele instytucji oraz firm uczestniczących w operacji

Dostojni goście: 

🇮🇱 Izrael: 

 • Przedstawiciele rządu Izraela
 • Przedstawiciele resortu służb specjalnych
 • Przedstawiciele organizacji humanitarnych
 • Środowiska międzynarodowe
 • Przedstawiciele Przedstawiciele korpusu dyplomatycznego
 • Przedstawiciele chrześcijańskich wspólnot
 • Przedstawiciele mediów międzynarodowych
 • Przedstawiciele organizacji społecznych

🇵🇱 Polska: 

 • Przedstawiciele rządu RP
 • Przedstawiciele resortu służb specjalnych
 • Przedstawiciele chrześcijańskich wspólnot
 • Przedstawiciele środowisk żydowskich
 • Przedstawiciele komercyjnych firm
 • Przedstawiciele środowisk akademickich
 • Przedstawiciele mediów
 • Przedstawiciele organizacji społecznych

ORGANIZACJA KONFERENCJI

🇮🇱 Komitet organizacyjny: reprezentacja Izraela

 • Andrzej Gasiorowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Prezes Network Intelligence Group, Prezes Helping Hand Coalition Global Forum
 • Roger West – Członek Zarządu Helping Hand Global Forum
 • Bożena Gąsiorowska – Wice-Prezydent Helping Hand Coalition
 • Luke Gasiorowski – COO Helping Hand Coalition
 • Ppłk Orit Lewinski – Associated Former Intelligence Officers (Israel)
 • Henryk Lewinski – Prezes Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej

🇵🇱 Komitet Organizacyjny: reprezentacja Polski

 • Mecenas Marek Zarządzki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Wiceprezes Organizacji Byłych Oficerów Wywiadu – Legal Counsel
 • Płk dypl Jan Maria Oczkowski – Wiceprzewodniczący Komitetu – Wiceprezes ds.organizacyjnych Organizacji Byłych Oficerów Wywiadu
 • Daniel Inselmann – Wiceprzewodniczący Komitetu, Prezes Fundacji im. Michała Friedberga
 • płk. Andrzej Derlatka – Wiceprzewodniczący Komitetu – b. PO szefa Agencji Wywiadu, b.przedstawiciel Urzędu Ochrony Państwa przy Kwaterze Głównej NATO , b.Ambasador RP w Korei Południowej
 • Andrzej Denkiewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu – b.Konsul RP w Moskwie, b.Konsul RP w Szanghaju, Viceprezes ds.międzynarodowych Organizacji Byłych Oficerów Wywiadu
 • Ambasador Krzysztof Płomiński – Wiceprzewodniczący Komitetu – b.Ambasador RP w Iraku, b.Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej – ThinkTank OBOW
 • płk mgr inż Sławomir Majszak – Wiceprzewodniczący Komitetu, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów
 • mgr Ireneusz Kisiel – Członek Komitetu – Sekretarz Zarządu OBOW – ThinkTank OBOW
 • mgr Janusz Okoń – Członek Komitetu – Członek Zarządu OBOW, Prezes ThinkTanku OBOW
 • mgr Krzysztof Kucharski – Oficer Pedagog – Wiceprzewodniczący Komitetu ThinkTank OBOW

🇮🇱 Oficjalna reprezentacja państwa Izrael

 • Andrzej Gasiorowski – Przewodniczący Delegacji
 • Gen. Amos Dahari – Dyrektor Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego Izraela, b.szef służb specjalnych Izraela (Nativ, Shabak, Interpol), b.szef Policji regionu południowego, b.szef operacji zapezpieczenia operacji Aliyah w okręgu Wiedeń
 • Lea Shemtow – b.Wice-Marszałek Knesetu, b. Przewodniczący Komisji d.s. Imigracji i Absorpcji w Knesecie
 • Rita Tager – b.asystenka Yuri Shterna – b.wicepremiera Izraela

🇮🇱 Komitet Honorowy: Izrael

 • Gen. Rafi Eitan – b.szef służb specjalnych Izraela LAKAM (Bureau of Scientific Relations), b.superagent Mossadu, szef akcji Mosadu schwytania nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna, b.doradca ds. terroryzmu premiera M.Begina
 • Gen. Yaakov Kedmi – b.szef szef służb specjalnych Izraela (NATIV)
 • Gen. Roman Jagiełło (Jagiel) – b.szef służ specjalnych Izraela, b.ambasador Izraela do Interpolu
 • Avraham Greenzaid – Przewodniczący Związku Weteranów II Wojny Światowej
 • Alex Berman – Przewodniczący Światowego Związku Rosyjskojęzycznych Naukowców pochodzenia Żydowskiego
 • Gita Koifman – Przewodnicząca Związku Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Gett
 • Meir Kahlon – Przewodniczący Związku Uchodźców z Krajów Arabskich i Iranu
 • Michael Raif – Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Imigrantów z Rosji w Izraelu
 • Yefim Kipnis – Przewodniczący Związku Dzieci Holokaustu

🇵🇱 Komitet Honorowy: Polska

 • Senator RP Józef Pinior – polityk, działacz opozycji w PRL, b.poseł do Parlamentu Europejskiego.
 • Rabin Shalom Dov Ber Stambler – Przewodniczący Chabad-Lubavitch w Warszawie.
 • Poseł Sejmu RP – Marcin Święcicki – b.Minister Rządu Premiera Mazowieckiego, b.Prezydent M.St. Warszawy,
 • Gen.broni w rezerwie Waldemar Skrzypczak – b. Dowódca Wojsk Lądowych RP, b.dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW Irak, b.dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
 • Grażyna Majer – wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
 • Ambasador Krzysztof Płomiński – Ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej, Dyplomata w Libii i Jordanii.
 • Ambasador Krzysztof Mroziewicz – Ambasador RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu, Korespondent PAP w Indiach, korespondent wojenny w Nikaragui, Afganistanie i Sri Lance. Wiceprezes Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Azji Południowej.
 • Adam Szyc – Przedsiębiorca, Gmina Żydowska w Warszawie.
 • Roman Józef Kuźniar – politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, b.dyplomata, w latach 2005–2007 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2010 doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych
 • Grażyna Majer – wiceprzewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Gen.broni w rezerwie Waldemar Skrzypczak – b. Dowódca Wojsk Lądowych RP, b.dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW Irak, b.dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

Komitet naukowy 

 • Prof. dr hab Anna Gołębiowska – Przewodniczący, Prodziekan ds. Naukowych Politechniki Warszawskiej Wydział Administracji i Nauk Społecznych.
 • Dr prawa międzynarodowego Jerzy Rzymanek – Wiceprzewodniczący, Ekspert Think Tank OBOW
 • Doc. dr Ewa Pietrzyk Zienkiewicz – Adiunkt instytutu Nauk Politycznych WDINP Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dr Cezary Tomasz Szyjko – Adiunkt dr nauk prawnych – Zakład Prawa Miedzynarodowego
 • Akademi Obrony Narodowej.
 • Dr inż. Eugeniusz Piedzich – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej,
 • Prof. Płk. dr prawa Cezariusz Sońta – profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Wojskowej Akademii Technicznej MON, Wiceprzewodniczący
 • Prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski – b. prorektor ds. finansowych i naukowych, kierownik Katedry UKSW
 • Dr Milko Stokłosa – AFIO – Etyka Biznesu – Uniwersytet Chicago,
 • Mgr Sławomir Ptasiński – dyplomata – Konsul RP, Prezes Stowarzyszenia – MSZ

Koordynacja projektu konferencji 

 • mgr Pawel Czajkowski – Sekretarz Konferencji
 • Anastazja Lenda – Oficer Prasowy, Z-ca Sekretarza Konferencji
 • Artur Górski-Motyl – Marketing, Identyfikacja Graficzna
 • Bogusław Bagsik – Koordynator działu bezpieczeństwa 
 • Norbert Palimąka – Koordynator działu rejestracji i recepcji
 • Krzysztof Rompa – Prezes TBN Polska

Prowadząca i moderator konferencji

Serafina Ogończyk-Mąkowska – prawnik, sędzia w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,  pełnomocnik Zarządu Business Centre Club

Partnerzy 

 • Fundacja ESPA
 • TBN Poland
 • Daily Israel
 • Global Relief Network
 • Media Network Intelligence

Sponsorzy

 • 🇮🇱 Helping Hand Coalition Global Forum 
 • 🇺🇸 God’s Grace International

FILM

Nominowana do Oscara Aneta Kopacz w serialu dokumentalnym „ART-B. Made in Poland” wyprodukowanym przez Canal + Discovery Channel. Rewelacyjny serial dokumentalny o życiu i karierze, wzlotach i upadkach Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Bagsika – właścicieli Art-B, jednej z największych prywatnych firm w historii Polski. Odcinek 4 – Operacja BRIDGE (Alija): Ten odcinek ujawni nieznaną rolę Art-B w tajnej operacji transferu  pierwszej fali 150 tys. Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela przez Polskę, której nadano kryptonim “Operacja Most (Alija)”. 


GALERIA ZDJĘĆ

Categories: Uncategorized

Tagged as: ,