Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Dnia 28 kwietnia 2017

Dot.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Małgorzata_Gryniewicz

Informuję, iż na portalu Wikipedii informacja zamieszczona przez Małgorzatę Gryniewicz na jej profilu o tym, iż rzekomo „jest członkiem Zarządu Fundacji Helping Hand Coalition GLOBAL FORUM i Przewodnicząca Komisji ds. stosunków między Polską a Izraelem” jest całkowicie niezgodna z prawdą.

Niniejszym oświadczam, iż Małgorzata Gryniewicz nie jest i nigdy nie była związana z żadną ze struktur organizacyjnych Helping Hand Coalition GLOBAL FORUM (HHC GF), w tym nigdy nie była członkiem jej Zarządu, bądź Przewodniczącą ds. Stosunków między Polską a Izraelam.

Publiczne publikowanie przez nią tej informacji stanowi świadome potwierdzenie nieprawdy.

Oświadczenie to zostało wydane na wniosek osób zwracających się z zapytaniem na temat jej rzekomych powiązań z HHC GF.

Podpisał:

Andrzej Gasiorowski

Przewodniczący Zarządu

Helping Hand Coalition GLOBAL FORUM

2018.04.28 Oswiadczenie - Gryniewicz Wikipedia copy 2.png

 

Categories: Uncategorized