Projects

The struggle continues …

Yesterday, the Alliance of the Peoples of the World under the leadership of Alexander Shapiro-Suliman held a ZOOM conference. Caring people from different countries, different religions and nationalities took part. To commemorate both the Holocaust, and the siege of Leningrad. Touching words were heard about the great mission of preserving the memory of these events.

And suddenly … then an idiot hacker burst into the ZOOM broadcast and shouted: “I am Hitler! All of you must be destroyed!” Almost 76 years have passed, but the struggle continues … Cursed by the memory of the destroyed and perished all those who deny the Holocaust and the Siege of Leningrad!

We will not let the world forget and we will remember !!!

_______________________

Вчера Альянс народов мира под руководством Александера Шапиро- Сулиман провел зоомконференцию.Участвовали неравнодушные люди с разных стран,разных вероисповеданий,национальностей.Были и блокадники Ленинграда и выжившие в Катастрофе.Звучали трогательные слова о великой миссии сохранения памяти.

И вдруг …какой-то недоумок-хакер ворвался в эфир и закричал:Я -Гитлер! Всех Вас надо уничтожить! Прошло почти 76 лет, а борьба продолжается… Будьте прокляты памятью уничтоженных и погибших все те, кто отрицает Холокост и Блокаду Ленинграда!

Мы не дадим забыть и будем помнить!!!

_______________________

Wczoraj Sojusz Narodów Świata pod przewodnictwem Aleksandra Shapiro-Sulimana odbył konferencję przez ZOOM, w której wzięli udział ludzie z różnych krajów, różnych religii, narodowości. Tematem był Holokaust. Słychać było słowa o wielkiej misji zachowania pamięci.

I nagle… jakoś idiota haker wzbił się w kanał konferencji i krzyknął: “Jestem Hitlerem! Wszyscy musicie zostać zniszczeni!” Minęło prawie 76 lat, ale walka trwa … Przeklęci pamięcią zniszczonych i zginęli wszyscy, którzy zaprzeczają Holokaustowi!

Nie pozwolimy zapomnieć i będziemy pamiętać !!!

_______________________