New Warehouse Launched in Legnica, Poland for Humanitarian Aid for Ukrainian Refugees

🇺🇸 A new warehouse is launched in Legnica, Poland, with space for the storage of 100 trucks. The first GAiN (Global Aid Network) truck has already unloaded 29,000 kg of food and 5,000 mattresses for Ukrainian refugees in Poland and Moldova. Other trucks with assistance on their way to Poland. Perfect partnership between GAiN Germany, ESPA Polska Foundation and City Hall in Legnica.

🇷🇺 Запуск нового склада в Легнице, Польша, на 100 грузовиков. Первый грузовик GAiN (Global Aid Network) уже выгрузил 29 000 кг продуктов питания и 5,000 матрасов для украинских беженцев в Польше и Молдове, другие грузовики с помощью направляются в Польшу. Идеальное партнерство между GAiN Germany, ESPA Polska Foundation и Мэрия Легницы..

🇵🇱 Rozpoczyna działalność nowy magazyn w Legnicy w Polsce z miejscem na składowanie 100 samochodów ciężarowych. Pierwsza ciężarówka GAiN (Global Aid Network) wyładowała już 29 000 kg żywności i 5,000 materacy dla ukraińskich uchodźców w Polsce i Mołdawii. Inne ciężarówki z asystą w drodze do Polski. Idealne partnerstwo GAiN Niemcy, Fundacji ESPA Polska i Urząd Miasta w Legnicy.