Israel

Helping Hand Global Forum Hosts Farewell Gala Dinner in Caesarea

🇺🇸 Helping Hand Global Forum | Hosting Farewell Gala Dinner sponsored and organized by the 90-person “History Makers” group. This group includes the Board of Directors, key US political leaders, leaders of Evangelical Christian ministries, an Iron Dome engineer, and a Sheikh. “History Makers” are a special group of like-minded leaders committed to financially supporting large key projects at their National Leadership Center in Ariel, the capital of Samaria. Their mission is to collaborate with Israeli leaders to develop and support innovative educational initiatives via a biblical values-based educational curriculum to impact Israel’s next generation of leaders.

🇷🇺 Глобальный форум «Протяни руку помощи» | Проведение гала-ужина, организованного группой «Создатели истории» из 90 человек. В эту группу входят Совет директоров, ключевые политические лидеры США, лидеры служения евангельских христиан, инженер «Железного купола» и шейх. Создатели истории — это особая группа лидеров-единомышленников, приверженных финансовой поддержке крупных ключевых проектов в своем Национальном центре лидерства в Ариэле, столице Самарии. Их миссия состоит в том, чтобы сотрудничать с израильскими лидерами для разработки и поддержки инновационных образовательных инициатив с помощью образовательной программы, основанной на библейских ценностях, чтобы повлиять на следующее поколение израильских лидеров.

🇵🇱 Globalne Forum Pomocna Dłoń | Uroczysta pożegnalna kolacja zorganizowana przez 90-osobową grupę History Makers. W skład tej grupy wchodzą członkowie Zarządu, kluczowi przywódcy polityczni USA, liderzy ministerstw ewangelicko-chrześcijańskich, inżynier Żelaznej Kopuły i Szejk. History Makers to specjalna grupa podobnie myślących liderów zaangażowanych we wspieranie finansowo dużych kluczowych projektów w ich National Leadership Center w Ariel, stolicy Samarii. Ich misją jest współpraca z izraelskimi przywódcami w celu rozwijania i wspierania innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych za pośrednictwem programu edukacyjnego opartego na wartościach biblijnych, aby wpłynąć na następne pokolenie izraelskich przywódców.