Global Forum

Kolhair: Rosh Hashanah Food Basket Distribution in Jerusalem

לקראת החגים: זינוק בביקוש לסלי מזון בירושלים

עמותות הסיוע ברחבי העיר מדווחות על עלייה בביקוש מצד משפחות מתקשות – השנה יחולקו לקראת ערב ראש השנה אלפי סלי מזון. העמותות פונות לירושלמים לתרום ככל יכולתם. הפרטים בפנים


Leave a Reply