Israel

Lightning the Hanukkah candles with victims of Holocaust in Rishon LeZion

🇺🇸 Rishon LeZion: A joyful second Hanukkah candle lighting event with Holocaust victims in Rishon LeZion. The organization of 180 strong recently signed a partnership agreement and officially joined Helping Hand Coalition – Global Forum. Representatives who attended the event were: Dr.Andre Gasiorowski, President of Helping Hand Coalition Global Forum; the Deputy Mayor of Rishon LeZion, the Director of the Absorption Department of Rishon LeZion; Tanya Shtaif, from the Municipality; Larissa Stedler, the President of the International Congress of World Nations.

At the event, eighteen jubilees were celebrating their 85th, 90th, and 95th birthdays. They each received gifts, flowers, and financial aid from Helping Hand Coalition on behalf of the German organization, Christenen af der Site Israels (Christians for Israel).

Helping Hand Global Forum currently has 16,280 members in 40 cities across Israel — mostly WWII refugees, ghetto and concentration camp survivors, and WWII veterans — belonging to over 50 regional autonomous Israeli organizations supported by the Helping Hand Coalition – Global Forum under the signed partnership agreements.


🇷🇺 Ришон ле-Цион: Радостное празднование зажжения второй ханукальной свечи с жертвами Холокоста, членами организации, которая недавно подписала соглашение о партнерстве и официально присоединилась к Глобального Форума Рука Помощи Израилю, при участии президента Глобального Форума Рука Помощи Израилю доктора Андре Гасиоровски, заместителя Мэр Ришон-ле-Циона, директор департамента абсорбции муниципалитета Ришон-ле-Цион Таня Штайф, президент Международного конгресса народов мира Лариса Стедлер. Восемнадцать юбилеев, отмечающих свои 85, 90 и 95 лет, получили подарки, цветы и финансовый подарок от Рука Помощи Израилю от имени немецкой организации “Christenen af der Site Israels”.

«Глобальный Форум Рука помощи Израилю» в настоящее время насчитывает 16 280 членов в 40 городах по всему Израилю, в основном это беженцы Второй мировой войны, а также выжившие в гетто и концлагерях и ветераны Второй мировой войны, принадлежащие более чем к 50 региональным автономным израильским организациям, поддерживаемым Глобальным Форум Руки Помощи Израилю в рамках подписанные партнерские соглашения.


🇵🇱 Rishon LeZion: Radosna uroczystość zapalenia drugiej chanukowej świecy z ofiarami Holokaustu, członkami 180-osobowej organizacji, która niedawno podpisała umowę partnerską i oficjalnie dołączyła do Koalicji Globalnego Forum Helping Hand, przy udziale Przewodniczącego Helping Hand Global Forum, dr Andrzeja Gąsiorowskiego, zastępcy Burmistrza Rishon LeZion, dyrektora Departamentu Absorpcji gminy Rishon LeZion Tanya Shtaif, Prezydenta Międzynarodowego Kongresu Narodów Świata Larisą Stedler. Osiemnastu jubilatów obchodzących 85., 90. i 95. urodziny otrzymało prezent, kwiaty oraz dar finansowy od Koalicji Pomocnej Dłoni w imieniu niemieckiej organizacji “Christenen af der Site Israels”.

Helping Hand Global Forum ma obecnie 16 280 członków w 40 miastach w całym Izraelu, głównie uchodźców II wojny światowej, jak również ocalałych z gett i obozów koncentracyjnych, oraz weteranów II wojny światowej, należących do ponad 50 regionalnych autonomicznych izraelskich organizacji wspieranych przez Helping Hand Coalition – Global Forum w ramach podpisanych umów partnerskich.

Leave a Reply